آهنگ هایی که براتون میزارم از بانوی بی همتای آواز ایران یعنی خانوم هایده است امید وارم لذت ببرید.

نت اهنگ گل سنگ 

نت اهنگ سال سال

این یکی از دستم در رفت 

نت اهنگ بیا بنویسیم از مهستی